Banner tin tuc

Thị trường địa ốc “méo mó” vì kinh doanh quá dễ dàng

Được viết ngày Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 04:09

Đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc nhà giá thấp song viễn cảnh của thị trường chưa sáng sủa như mong đợi. Tồn kho bất động sản đang là nỗi trăn trở của không ít doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp yếu về năng lực tài chính.

Ưu đãi phát triển nhà ở thương mại cho thuê

Được viết ngày Thứ năm, 26 Tháng 9 2013 04:07

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để cho thuê. Trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở thương mại để cho thuê trong từng giai đoạn.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Được viết ngày Thứ ba, 19 Tháng 1 2021 11:29

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Được viết ngày Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 14:54

                 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Được viết ngày Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 16:57

 

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI - CHUNG CƯ BÌNH PHÚ

Được viết ngày Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 11:27

TANIMEX TEAMBUILDING 2018

Được viết ngày Thứ hai, 21 Tháng 5 2018 14:46

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Được viết ngày Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 15:06

Chuyên mục phụ