Banner tin tuc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

hinh 1

 

ĐẠI HỘI  ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

 

Đại hội đồng Cổ đông bất thường niên độ tài chính 2018 của Công ty Tanimex tổ chức ngày 22/6/2018 tại khách sạn Đệ Nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp.

chu toa dai hoi

Chủ toạ Đại hội

toan canh dai hoi

Toàn cảnh Đại hội

Chương trình Đại hội lần này nhằm mục đích thông qua chủ trương đầu tư dự án:" Chung cư Bình Tân (chung cư Milky Way)", phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Qua báo cáo nội dung của dự án với sự cần thiết phải đầu tư, Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất thông qua những nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện dự án Chung cư Bình Tân (chung cư Milky Way), uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Tanimex tổ chức triển khai.

2. Phát hành cổ phiếu phổ thông cho Cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán với tỷ lệ 22:03 với số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là 3.600.000 cổ phiếu.

3. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 90.000.000.000 đồng sẽ tài trợ cho dự án Chung cư Bình Tân, dự kiến thời gian phát hành trong quý III và quý IV năm 2018

y kien co dong

 Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội


co dong bieu quyet

Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội

Tại Đại hội, Cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.699.890 cổ phiếu).


P.QTNS-HC