Banner tin tuc

HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

5

 

HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Vừa qua ngày 12/5/2017 tại huyện đảo Phú Quốc, Hệ thống Tanimex đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống bao gồm công ty Tanimex và 11 công ty thành viên, liên kết: cty Minh Phát, cty Tanicons, cty Trí Đức, cty Tanimedi, cty Taniservice, cty Kim Cương, cty Giá Trị, cty Hưng Phát, cty Thịnh Phát, cty Kiến Đức và cty Việt Phát đã phản ánh tình hình SXKD khá tốt của hệ thống Tanimex: Tổng doanh thu toàn hệ thống thực hiện 52% và lợi nhuận sau thuế thực hiện 84% so với kế hoạch năm. Trên cơ sở kết quả SXKD thực hiện 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống tự tin ước thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu ước đạt 100% và lợi nhận sau thuế ước đạt 117,8%

1

Toàn cảnh buổi họp

2

Toàn cảnh buổi họp

3

Ông Trần Quang Trường - TGĐ Cty Tanimex phát biểu trong buổi họp

4

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Cty Tanimex phát biểu trong buổi họp

5 

HĐQT Cty Tanimex và GĐ cty thành viên chụp ảnh lưu niệm

 

P.QTNS-HC