Banner tin tuc

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH " DOANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014"

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH

DOANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI &

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

Ngày 26/9/2014 tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình tôn vinh “ Doanh Nhân văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới và doanh nghiệp phát triển bền vững 2014 “ do Trung Tâm Văn Hóa Doanh Nhân, Liên Hiệp các hội KH&KT Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) phối hợp tổ chức.

doanh nhan

Trong suốt 33 năm thành lập và phát triển, Công ty Tanimex luôn là một doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn liền hoạt động kinh doanh với những hoạt động phát triển xã hội, cộng đồng mà đầu tàu là Chủ Tịch HĐQT công ty Tanimex – Ông Nguyễn Minh Tâm. Tại buổi lễ Ông là một trong 125 doanh nhân được tôn vinh trong chương trình “ Doanh nhân văn hóa xuất sắc thời kỳ đổi mới “ và Công Ty Tanimex là một trong 78 doanh nghiệp đạt danh hiệu “ Doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững năm 2014 “

NGUYEN MINH TAM

CHUNG NHAN

Các danh hiệu đạt được một lần nữa khẳng định uy tín của Lãnh đạo Công ty và sự vững chắc của thương hiệu Tanimex trong cộng đồng Doanh nhân và Doanh nghiệp tại Việt Nam.