banner KCN TB

Chính sách về môi trường

Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX) - Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Tân Bình với khẩu hiệu “Giữ gìn Khu công nghiệp Tân Bình xanh – sạch – đẹp, đảm bảo môi trường sản xuất tốt nhất cho nhà đầu tư” nhận thức được vấn đề bảo vệ môi trường là rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống. Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất và điều hành Khu công nghiệp, chúng tôi luôn tâm niệm phải quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

 

Cam kết môi trường

1.Xác định những ảnh hưởng đối với môi trường tại Khu công nghiệp Tân Bình từ hoạt động của Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

2.Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường.

3.Đảm bảo Nhà máy xử lý nước thải tập trung luôn hoạt động hiệu quả, xử lý toàn bộ nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

4.Thiết lập hệ thống quản lý môi trường nhằm duy trì cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong Nhà máy xử lý nước thải.

5.Xây dựng hệ thống quản lý môi trường nhằm:

- Nâng cao hiệu suất xử lý nước thải

- Tiết kiệm năng lượng

- Không để xảy ra sự cố nước thải.

- Đảm bảo xử lý triệt để nước thải của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

6.Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên thông qua đào tạo kiến thức về công tác bảo vệ môi trường.

7.Chính sách môi trường của công ty được công khai.

 

Dịch vụ xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Tân Bình bao gồm 04 Modole, có khả năng tiếp nhận xử lý 4000 m3/ngày đêm.

Chất lượng nước xử lý ổn định và đạt cột B - QCVN 40:2011/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

1

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải

Trường hợp 1: Đối với Doanh nghiệp có Hệ thống xử lý nước thải nội bộ đạt tiêu chuẩn tương đương cột B TCVN 5945:2005, tiêu chuẩn đấu nối theo bảng sau (LINK)

Trường hợp 2: Đối với Doanh nghiệp có phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt đạt tiêu chuẩn tương đương cột C TCVN 5945:2005, tiêu chuẩn đấu nối theo bảng sau (LINK)

Trường hợp 3: Đối với Doanh nghiệp có phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt đạt tiêu chuẩn vượt cột C TCVN 5945:2005, tiêu chuẩn đấu nối có thể xem xét theo bảng sau (LINK)

ĐƠN GIÁ

TRƯỜNG HỢP 1: 2.844 đ/m3

TRƯỜNG HỢP 2: 5.688 đ/m3

TRƯỜNG HỢP 3: 7.294 đ/m3

TRƯỜNG HỢP 4: chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không có nước thải từ quá trình sản xuất: 3.982 đ/m3

2

3

4

5

Phòng thí nghiệm

KCN Tân Bình đã thành lập Phòng thí nghiệm môi trường đặt tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung có khả năng phân tích các chỉ tiêu nước thải như pH, TSS, BOD5, COD,T-N, T-P. Hiện nay, công tác thí nghiệm chủ yếu phục vụ cho việc kiểm soát chất lượng nước thải và trong thời gian tới sẽ hướng đến phục vụ cho các Doanh nghiệp trong KCN Tân Bình và các đơn vị có nhu cầu.

6 7

DỊCH VỤ CÂY XANH & THU GOM RÁC

Để đảm bảo KCN Tân Bình luôn xanh – sạch – đẹp, công tác quét đường, vận chuyển thu gom rác công cộng, bảo dưỡng, gây trồng cây xanh phục vụ mảng xanh được thực hiện thường xuyên trong KCN. Ngoài ra, KCN Tân Bình cung cấp dịch vụ thu gom rác sinh hoạt, bảo dưỡng cây xanh, cây kiểng đối với các DN trong KCN.

DUY TU BAO DUONG CAY XANH 3-3-1-1 THU GOM RAC THAI 6-6-1-1