BANNER CHUYEN KHOA TANIMEDI

Sau hơn 05 năm đi vào hoạt động hiện Công Ty có 136 lao động là CNV và Y bác sỹ  với trình độ chuyên môn là Tiến sỹ, Thạc sỹ , Chuyên Khoa 2, chuyên khoa 1 đang làm việc tại Công ty với các phòng chức năng như:

1/. Chủ tịch

2/. Ban Giám Đốc Công Ty

3/. Phòng Tổ chức – Hành chánh

4/. Phòng Kế toán – tài chính

5/. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

6/. Phòng khám bao gồm các chuyên khoa như:

 1-noi tong hop  2 - Tai mui hong
Khoa Nội tổng hợp Khoa Tai mũi họng
 3 - rang ham mat  4 - Phu san
Khoa răng hàm mặt Khoa phụ sản
 5 - Khoa ngoai  6 - Khoa Nhi
Khoa ngoại Khoa nhi
 7 - Khoa Mat  8 - Da lieu
Khoa mắt Khoa da liễu
 9 - Phong sieu am  10 - Phong Xquang
 Phòng siêu âm 2D - 3D – 4D  Phòng X – Quang
 10 - Phong xet nghiem  12 - Cap cuu
Phòng xét nghiệm Phòng khám Cấp cứu hoạt động 24/24 
14 - tiem chung 13 - Noi soi
Phòng tiêm chủng Phòng nội soi dạ dày tá tràng

*** Thực hiện theo Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh đã cấp Giấy Phép Hoạt Động Khám Bệnh, Chữa Bệnh cho Công Ty Taimedi - Phòng Khám Đa Khoa KCN Tân Bình số 00135/SYT-GPHĐ ngày 06/06/2013