Banner tin tuc

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TANIMEX 1981 – 2016

Created on Monday, 18 July 2016 16:46

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Created on Friday, 15 January 2016 22:13

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY TANIMEX

Created on Monday, 14 September 2015 16:00

 

CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING 2015

Created on Tuesday, 21 April 2015 16:13

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Created on Friday, 13 February 2015 15:12

   

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Created on Saturday, 24 January 2015 16:15

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH " DOANH NHÂN VĂN HÓA XUẤT SẮC THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014"

Created on Wednesday, 01 October 2014 11:20

Lễ Mở Bán Căn Hộ Tanibuilding Sơn Kỳ 1

Created on Monday, 08 September 2014 15:37

  LỄ MỞ BÁN CĂN HỘ TANIBUILDING SƠN KỲ 1 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HỘI NGHỊ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ ANCT-TTATXH VÀ PCCC TẠI KCN TÂN BÌNH

Created on Thursday, 12 June 2014 09:17

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2013-30/9/2014

Created on Thursday, 22 May 2014 13:04

    Ngày 16/5/2014 tại khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt  Công ty Tanimex đã tổ chức thành công Hội Nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 01/10/2013-30/9/2014.

Subcategories