Banner tin tuc

Ưu đãi phát triển nhà ở thương mại cho thuê

Created on Thursday, 26 September 2013 04:07

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại để cho thuê. Trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, UBND cấp tỉnh phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở thương mại để cho thuê trong từng giai đoạn.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Created on Friday, 10 January 2020 14:54

                 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Created on Friday, 18 January 2019 16:57

 

LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI - CHUNG CƯ BÌNH PHÚ

Created on Wednesday, 01 August 2018 11:27

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

Created on Monday, 25 June 2018 14:33

TANIMEX TEAMBUILDING 2018

Created on Monday, 21 May 2018 14:46

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ, QSDNO VÀ TSGLVĐ CHUNG CƯ TANIBUILDING SƠN KỲ 1

Created on Sunday, 11 February 2018 11:03

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Created on Wednesday, 17 January 2018 15:06

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING 2018

Created on Monday, 15 January 2018 14:19

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRÊN TRANG VNEXPRESS

Created on Wednesday, 14 June 2017 11:48

Subcategories