banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V TÁI BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC, P.TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

C11EF746-AA4E-4635-8EFB-A8084795A33B.jpeg

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V.V TÁI BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC, P.TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

1. Quyết định số 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v.v tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

2. Quyết định số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v.v tái bổ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

3. Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v.v tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán 

       

            "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC