Banner tin tuc

V/v: Đổi tên Ban Đầu tư Hạ tầng KCN Tân Bình & chuyển đổi cty Taniservice thành công ty cổ phần

thongbaoTheo quyết định số 410/QĐCĐ-Cty từ Ban Tổng Giám Đốc công ty Tanimex ký ngày 30/3/2012, từ ngày 01/4/2012, Ban Đầu tư Kinh doanh Hạ tầng KCN Tân Bình chính thức đổi tên thành Ban Quản lý Hạ Tầng KCN Tân Bình.

Song song đó, Ban Tổng Giám đốc công ty cũng đã quyết định sáp nhập hoạt động của Đội Bảo vệ KCN Tân Bình với Ban cũng như chuyển đội Duy tu & bảo dưỡng cây xanh, vệ sinh từ công ty Taniservice về Ban Quản lý Hạ tầng KCN Tân Bình quản lý.


Bên cạnh đó, ngày 09/4/2012, Hội Đồng Quản Trị Công ty Tanimex đã có quyết định số 10/QĐ-HĐQT phê duyệt phương án cổ phần hoá & chuyển đổi Công ty TNHH MTV SX-DV Tân Bình Tanimex thành Công ty Cổ phần Sản xuất – Dịch vụ Tân Bình – Tanimex (Taniservice). Công ty Taniservice có vốn điều lệ là 12 tỷ trong đó Tanimex nắm giữ 90% tương ứng với 10,8 tỷ đồng.
PTTH