banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT NGÀY 22/02/2017 v/v MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

381161920276.jpg

 QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT NGÀY 22/02/2017 v/v MUA

CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH

VỤ HƯNG PHÁT, TỶ LỆ SỞ HỮU SAU KHI MUA LÀ 20%

VỐN ĐIỀU LỆ

 

1. QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/QĐ-HĐQT NGÀY 22/02/2017: "vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02: "vui lòng nhấp vào đây để xem"