Banner tin tuc

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TANIMEX 1981 – 2016

kn6

 LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TANIMEX

1981-2016

9h30 sáng thứ hai 18/7/2016, tại Công ty Tanimex, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Tanimex ( 1981-2016) và 10 năm chuyển đổi thành Công ty cổ phần (18/7/2006-18/72016) với sự hiện diện của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Đảng Ủy, Công Đoàn Công ty Tanimex và Lãnh đạo cấp trung cao của các Phòng, Ban và 11 đơn vị thuộc Hệ thống Tanimex.

Trong không khí trang trọng và đầm ấm, toàn thể Lãnh đạo Hệ Thống Tanimex đã bồi hồi lắng nghe Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ Tịch hội đồng quản trị Công ty Tanimex ôn lại những kỷ niệm, những khó khăn và những thành công của Hệ Thống Tanimex từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Quá trình phát triển của Hệ thống Tanimex dựa trên nền tảng vững chắc mà Lãnh đạo Công ty đã dầy công xây dựng trong 35 năm qua và 10 năm chuyển đổi thành công thành công ty cổ phần, Hệ thống Tanimex sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đạt được, mang lại lợi nhuận cho cổ động và đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho cán bộ nhân viên trong Hệ thống.

kn1

Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tịch HĐQT Công Ty phát biểu trước buổi lễ

kn2

kn3

kn4

kn5

kn6

Ban Lãnh Đạo Hệ Thống Tanimex Group

kn7