Banner tin tuc

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH TỪ 01/10/2013-30/9/2014

 

IMG 8139 

Ngày 16/5/2014 tại khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt  Công ty Tanimex đã tổ chức thành công Hội Nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 01/10/2013-30/9/2014.

hoi nghi 2

Chủ Tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện được các công tác nổi bật như : Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2013, hoàn thiện công tác tái cấu trúc công ty, khởi động lại các dự án trọng tâm bao gồm: Tổng kho xưởng sản xuất, Chung cư Sơn Kỳ 1, Nhà lưu trú công nhân... Hội Đồng Quản Trị cũng đã thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng còn lại của niên độ tài chính 01/10/2013-30/9/2014.

hoi nghi 3

HĐQT, Ban TGĐ và đội ngũ CBQL

Với những tín hiệu lạc quan về sự phục hồi của thị trường bất động sản hiện nay cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và với Ban Điều Hành và đội ngũ quản lý đầy nhiệt huyết, Công ty Tanimex tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2013 đã thông qua.

gala 1

Thi thời trang chủ đề " Thời trang thân thiện với môi trường "

 IMG 8658

Đêm giao lưu văn nghệ, thời trang

Song song với Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm niên độ tài chính 01/10/2013 -30/9/2014, Hội Đồng Quản Trị cũng đã tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt đội, nhóm nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ quản lý trong hệ thống Công ty, tái tạo sức lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty.