Banner tin tuc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 IMG 4803

 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY TANIMEX

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018 của công ty Tanimex ngày 17/01/2019 tại Eastin Grand Hotel Saigon đã thành công tốt đẹp

hnh1Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

hnh2

Toàn cảnh Đại hội

Năm tài chính 2018, Tanimex đạt 229,408 tỷ đồng tổng doanh thu , tương đương 107% kế hoạch và 86,687 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương 115% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

 Căn cứ kết quả kinh doanh 2018 đạt hiệu quả, Đại hội đã thông qua việc đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 20% lên 25% (tăng 5% so với Nghị Quyết) đồng thời cũng thông qua Nghị Quyết về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1.KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỢI NHUẬN: Tổng doanh thu Tanimex phấn đấu thực hiện là 252,7 tỷ đồng, tương đương 110% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận sau thuế là 87,2 tỷ đồng tương 101% thực hiện năm 2018.

 2.CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

 Trong công tác đầu tư kinh doanh bất động sản và nhà xưởng:

 • Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án Nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Tân Bình II
 • Hoàn thiện cơ sở pháp lý và trình phê duyệt dự án Chung cư Bình Tân tại khu công nghiệp Tân Bình II (Milky Way)
 • Nhanh chóng tiến hành xây dựng dự án Kho Long Hậu tại Cần Giuộc, Long An
 • Tiếp tục khai thác và vận hành tốt toàn bộ hệ thống kho xưởng hiện hữu và 02 nhà kho đa năng tại khu công nghiệp Tân Bình
 • Hoàn thành và đưa vào hoạt động công trình Văn phòng Ban Quản lý khu công nghiệp Tân Bình trong quý 3/2019
 • Tăng cường hiệu quả đầu tư tài chính tại các công ty liên kết, tạo sức mạnh trong công tác kinh doanh hệ thống mang lại lợi nhuận cho công ty

hinh3

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

3. CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

   • Chia cổ tức 25%
   • Quỹ khen thưởng: 5% LNST
   • Quỹ phúc lợi: 3% LNST
   • Quỹ xã hội: 4% LNST
   • Lợi nhuận để lại: 0,96%

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát niên độ tài chính từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019 là 900.000.000đ (chín trăm triệu đồng) trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

hinh4

 Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Ngoài các nội dung trên, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 25.316.787 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

hinh cuoi

HĐQT chụp hình lưu niệm với Ban TGĐ Công ty Tanimex

 

P.QTNS-HC