banner quan he co dong

QUYẾT ĐỊNH 17/QĐ-HĐQT NGÀY 30/11/2018 V.V MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC

NG_TIN_WEBSITE.jpg

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ KIẾN ĐỨC

 

1. QUYẾT ĐỊNH 17/QĐ-HĐQT NGÀY 30/11/2018: "Vui lòng nhấp vào đây để xem"

2. THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02:"Vui lòng nhấp vào đây để xem"

 

P.QTNS-HC